ארכיון מכרזים

  
  
  
  
מכרז מס' 2021/ 1015 שיפוץ אשכול גנים מצפון לביה"ס יסודי א’ ביישוב דייר חנא מכרז מס'  2021/ 101512/07/2021 14:0026/06/2021
מכרז פומבי לביטוחי המועצה 2021 /  101125/05/2021 14:0013/05/2021
שיפוץ חדר מורים בי”ס ממלכתי ב’ ביישוב דייר חנא מכרז מס'  2021/ 100826/04/2021 14:0006/04/2021
עבודת הסעות פעוטות בעלי צרכים מיוחדים למעון שיקומי אלוין בכרמיאל מכרז  פומבי מס' 1009/2021    26/04/2021 14:0006/04/2021
שדרוג (חיזוק ו/או שיפוץ) מבנה בית ספר ממלכתי ב’ בפני רעידת אדמה ביישוב דייר חנא מכרז מס'  2021/ 100719/04/2021 14:0031/03/2021
פנייה לשם קבלת הצעת מחיר להפעלת תוכנית חדר שלווה בבתי הספר יסודי א', יסודי ב', בי"ס חט”ב אלמידאן ובי"ס תיכון בדיר חנאמכרז  2021   / 100422/03/2021 14:0002/03/2021
ביצוע כבישים בשכונה הוותיקה, כבישים 3 ו-5 בגוש 19412 במסגרת תקציב משרד השיכון 1757624/2019מכרז מס' 2021/ 100522/03/2021 14:0002/03/2021
עבודות בכביש מס' 40 בגוש 19419 במסגרת תקציב משרד הבינוי והשיכון ישן מול חדש (הרשאה מס' 1780733/2020) מכרז מס' 2021/ 100622/03/2021 14:0003/03/2021
פנייה לשם קבלת הצעת מחיר להפעלת תוכנית חדר שלווה בבתי הספר יסודי א', יסודי ב', בי"ס חט”ב אלמידאן ובי"ס תיכון בדיר חנאמכרז  2021   / 100322/02/2021 14:0006/02/2021
(למכרז פנימי) אל עובדי הרשות המקומיתמכרז מס: 2021 /  0322/02/2021 14:0006/02/2021
ביצוע כבישים בשכונה הוותיקה, כבישים 3 ו-5 בגוש 19412 במסגרת תקציב משרד השיכון 1757624/20192021/ 100117/02/2021 14:0028/01/2021
הזמנת ציוד וריהוט לבתי ספר : בית ספר יסודי א', בית ספר יסודי ב', בי"ס חט"ב ובית ספר תיכון. 1002/202117/02/2021 00:0026/01/2021
עבודות שיפוץ כבישים פנימיים במסגרת תקציב משרד הפנים שיקום כבישים פנימיים 2013 37/202023/12/2020 14:0014/12/2020
הכנת תכנית מפורטת על כל נספחיה לדרך 805מכרז 35/202017/12/2020 14:0017/11/2020
עבודת השלמות בניית מסגד ארחמאן בדיר חנא36/202007/12/2020 14:0017/11/2020
הצעה למתן שירותי יעוץ/מנהל פרויקטים לקידום פרויקטים, טיפול בחסמי תכנון וביצוע מוסדות ציבור – בהתאם להחלטת הממשלה 9222021/2020 26/10/2020 14:0029/09/2020
הצעת מחיר למתן שירותי תכנון הנדסי עבור חיזוק בית הספר היסודי ב' מפני רעידת אדמה וכו' בהתאם להנחיות משרד החינוך ולהרשאות התקציביות שניתנו2022/202026/10/2020 14:0029/09/2020
ביצוע עבודות שיקום ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך מכרז מס'  2020/ 3226/10/2020 14:0006/10/2020
עבודות שיפוץ כבישים פנימיים במסגרת תקציב משרד הפנים שיקום כבישים פנימיים 2013 מכרז מס' 2020/ 3326/10/2020 14:0006/10/2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות בתחום תשתיות כבישים (סלילה, ריצוף, מעקות, שיקום, מים וכו') בשטח השיפוט של המועצה המקומית דיר חנא מכרז מס' 2020/ 3426/10/2020 14:0006/10/2020
פנייה לשם קבלת הצעת מחיר להפעלת תוכנית ציל"ה בדיר חנא30/202014/10/2020 14:0017/09/2020
פנייה לשם קבלת הצעת מחיר להפעלת תוכנית אתגרים לקידום מערכת החינוך הבלתי פורמאלי בדיר חנא29/202012/10/2020 14:0016/09/2020
מכרז מסגרת לביצוע עבודות שונות בתחום תשתיות כבישים (סלילה, ריצוף, מעקות, שיקום, מים וכו') בשטח השיפוט של המועצה המקומית דיר חנא25/202023/09/2020 14:0025/08/2020
ביצוע עבודות שיקום ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך - גני ילדים ובתי ספר השונים בדיר חנא בהתאם לכתבי הכמויות והמפרטים מיוחדים26/202023/09/2020 14:0030/08/2020
הסעות לתלמידי חינוך מיוחד וחינוך רגיל לשנה"ל תשע"ח 2020-202127.202023/09/2020 14:0001/09/2020
פנייה לשם קבלת הצעות להפעלת תוכנית העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים לשנת הלימוד תשפ”א בדיר חנא28/202023/09/2020 14:0015/09/2020
עבודות שיפוץ כבישים פנימיים במסגרת תקציב משרד הפנים שיקום כבישים פנימיים 201324/202009/09/2020 14:0024/08/2020
בקשה להצעת מחיר למתן שירותי תכנון הנדסי עבור חיזוק בית הספר היסודי ב' מפני רעידת אדמה וכו' בהתאם להנחיות משרד החינוך ולהרשאות התקציביות שניתנו2020/202031/08/2020 14:0013/08/2020
קבלת שירותי הפעלת תוכנית "מרכז צעירים - קידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים"23/202026/08/2020 14:0012/08/2020
ביצוע עבודות שיקום ותיקון ליקויי בטיחות במוסדות החינוך - גני ילדים ובתי ספר השונים בדיר חנא בהתאם לכתבי הכמויות והמפרטים מיוחדים22/202019/08/2020 14:0012/08/2020
1 - 30הבא
​​

​​