חופש המידע

  • הממונה על חופש​ המידע: מר נאסר חלאילה
  • טלפון: 04-6782039, שלוחה 102
  • פקס: 04-6782013
  • נייד: 052-4789740
  • דוא"ל: khlaily@walla.com
  • כתובת: ת.ד. 18224 דיר חנא 24973
  • שעות קבלה: בתיאום מראש​

​​תשלום אגרת חופש המידע:

את האגרה עבור קבלת המידע בהתאם לחוק חופש המידע ניתן לשלם:
  1. בשיק ערוך לטובתה של המועצה המקומית דיר חנא, שאותו יש לצרף לפנייה בעניין זה
  2. דרך העברה בנקאית לחשבון המועצה המקומית דיר חנא מס' 0058420721 סניף 744 דיר חנא סמל בנק 17.
סכום האגרה הינו בהתאם לקבוע בתקנות חופש המידע (אגרות) ובסכומים כפי שיתעדכנו מעת לעת.

​​