חוקי העזר במועצה

מצורפים חוקי העזר כפי שמופיעים באתר משרד הפנים:

​​אפשרויות לבחינת חוקי העזר

  • חוק חופש המידע חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
  • תקנות חופש המידע, התשנ"ט-1999

פירוט המקומות והמ​​ועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות לפיהן פועלת הרשות:

בתיאום מראש עם היועמ"ש של המועצה מר אסד אשקר, טל: 04-6969100 ימים שבת, ב - ה בין השעות: 9:00-14:00

שעת קבלת קהל לעיון ​​בפרוטוקולים וחוקי עזר:

אצל היועמ"ש של המועצה מר אסד אשקר: ימים שבת, ב - ה בין השעות:  9:00-14:00

לצפייה בחוקי העזר באתר משרד הפנים