מליאת המועצה

מועצה מקומית פועלת מכוחה של פקודת מועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).
המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.
המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום. 

על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים. המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה.

תפקידי מליאת המועצה:

  • בחירה ומינוי חברים בוועדות
  • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות
  • אישור צו מיסים של המועצה
  • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
  • קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך)
  • קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים
  • ניהול מקרקעי הרשות
  • הקמת תאגידים עירוניים

חברי המליאה:

מס' מליאת המועצה  מהות  טלפון  פקס  מייל  ת"ד כתובת 
1 קאסם סאלם ראש המועצה 054-466552204-6782013 kasemsalem.d@gmail.com18356
2 אליאס חורי חבר קואליציה 050-5368521
3 האני דגש חבר קואליציה 052-8136979 hani.dagash@hotmail.com18080
4 מאהר חגו חבר קואליציה 050-7213272 maher1979@walla.com18499
5 אחמד גמיע חלאילה חבר קואליציה 052-8362009
6 רמזי שואהדה חבר קואליציה 050-6437112
7 מוחיי אלדין ארשיד חבר קואליציה 050-539037704-6783282 mohyi.alden.arshed@gmail.com
8 עאמר חמדון חבר אופוזיציה052-7555638 aamer.hamdon@gmail.com
9 נגיב חביב חבר אופוזיציה050-652860104-6783834 najib0506528601@gmail.com21021
10 מוחמד דחאברה חבר אופוזיציה050-7847008
11 רחאב חמיס חבר אופוזיציה054-6501982
12 נאיף דגש חבר אופוזיציה052-8431198 naef.a.d@gmail.com18850​​