גזברות

​​

  
  
  
  
  
אוסאמה חביבגזבר1140525403000dir-hana@zahav.net.il
מינאס דגשמזכירה גזבר1260543358417m.deirhana@gmail.com

​​​