מחלקת גביה

ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.
בהתאם לחוק, משרד הפנים איננו אחראי על גביית מיסי ארנונה. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס. הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק, בנוסף לרשות המקומית הסמכות לפרישת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה.
ארנונה היא מס המוטל על פי החוק, על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, הארנונה מסייעת במימון הפעולות והשירותים הניתנים ע"י הרשות, לרווחת התושבים.
שומת ארנונה לנכס מחושבת עפ"י גודל הנכס, סווגו והשימוש שנעשה בו בפועל. החיוב מוטל על המבנה מרגע היותו ראוי לשימוש, או מתחילת השימוש בו, המוקדם מביניהם.
רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים.

  • למידע על ארנונה במועצה, הנחות  ודרכי תשלום לחץ כאן >>
  
  
  
  
  
רגב דגשמנהל מחלקה1490502781258ragab_dg@hotmail.com
עזאם חוסיןפקיד גביה150
פקיד גביהפקיד גביה151
מינאס אוסאמה דגשפקיד גביה153
טלעת חמודכללי152
גאזי יאסיןפקיד גביה154
מחמוד סאלםכללי1050504255187Ward_asala@walla.com