לשכת מנכ"ל המועצה

​​​​​​​

​​

  
  
  
  
  
עור"ד איאד חלאילהמנכ"ל1030524677000deirhana@gmail.com