סגני ראש המועצה


  
  
  
  
  
אחמד גמיע חלאילהסגן יו"ר המועצה1120528362009veredahmed@gmail.com
האני דגשסגן יו"ר המועצה1130528136979Hani.dagash11@gmail.com
אליאס חוריסגן יו"ר המועצה1130505368521

​​​