המחלקה לשירותים חברתיים

 • מנהל: סאמי ח'טיב – טלפון ישיר  04/6887727
 • מיקום: מבנה "אלמוסטפא" – בית עאיד עלי.
 • טלפונים: 04/6887729 , 04/6887720
 • כתובת: דייר חנא , מיקוד 2497300 . ת.ד 21025
 • קבלת קהל: רביעי ושבת . משעה : 8:30 עד 15:00 .

רקע אודות המחלקה לשירותים חברתיים –דייר חנא:

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה המקומית דייר חנא הוקמה בשנת 1994 לאחר החלטת שרת הרווחה דאז אורה נמיר ז"ל על פירוק הלשכות המקובצות האזוריות. 

המחלקה לשירותים חברתיים הינה חלק מהמועצה המקומית ומהווה למעשה זרוע ביצועית של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים בהגשת שירותים לאוכלוסייה המקומית בדייר חנא כאשר ייעודו הוא " לעסוק, יחד עם משרדים ועם גופים אחרים, באיתור, במניעה, בטיפול, בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של סיכון, של מצוקה, של סכנה ומשבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני, אלימות והדרה חברתית, קשיי תפקוד, גיל, אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וסטייה חברתית"

החובה להקים מחלקה לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מעוגנת בחוק שירותי הסעד התשי"ח (1958) הקובע כי "רשות מקומית תקיים לשכת סעד לשם טיפול סוציאלי בנזקקים והגשת סעד להם. שר הסעד בהתייעצות עם שר הפנים, רשאי להתקין תקנות בדבר ארגונן של לשכות הסעד ברשויות המקומיות" וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת סעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד התשכ"ד - 1963 כמו כן פועלות המחלקות על פי חוקים רבים נוספים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לסיוע ותמיכה.

קהל היעד של המחלקה:

המחלקה לשירותים חברתיים מספקת מענה לצרכים ומטפלת בבעיות של קהל יעד בשלוש שיטות התערבות: פרט ומשפחה, קבוצות למיניהן, הקהילה והיישוב. ניתן לחלק את קהל היעד של השירותים החברתיים לשניים :

 1. לקוחות בפועל - מקבלי שירות כמתחייב ומקבלי שירות בהתאם לשיקול דעת מקצועי.
 2. לקוחות פוטנציאליים - כלל התושבים ברשות.

מטרות המחלקה:

המחלקה לשירותים חברתיים בדייר חנא פועלת ללא לאות בהשגת ייעוד המשרד וביצוע תכנית העבודה הרשותית והמחלקתית והכל תוך שיתוף פעולה, איגום משאבים ותיאום עם מוסדות וארגונים בקהילה ומחוצה לה, איזוריים , מחוזיים וארציים ומזה נגזרות מטרות המחלקה והם:

 1. איתור לקוחות העונים על הגדרת קהל היעד של המחלקה.
 2. שיפר איכות החיים של לקוחות המחלקה המתמודדים עם מצוקות חברתיות שונות.
 3. פיתוח מענים מתאימים לצרוכי הלקוחות , מענים פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים.
 4. פיתוח והקמת מסגרות מקומיות בהתאם לצרכים הקבוצתיים והקהילתיים.
 5. קליטה ופיתוח כוח אדם מקצועי ומימון.
 6. מתן מענה והגנה על ילדים ובני נוער בסיכון.
 7. מתן מענים טיפוליים ומסגרות פנאי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.
 8. קידום ושיפור תחושת החוסן האישי והקהילתי בדייר חנא.
 9. שיפור וטיוב ההון האנושי בקרב לקוחות המחלקה והלקוחות הפוטנציאליים בכלל.

נתונים כמותיים אודות המחלקה לשירותים חברתיים בדייר חנא:

נושא​​כמות
סה"כ תיקים 1042
סה"כ מטופלים 3108
סה"כ ילדים מתוך המטופלים 1008
סה"כ קשישים מוכרים למחלקה408
סה"כ תקציב המחלקה לשנת 201984,000,000
סה"כ עובדי המחלקה 16

מסגרות ותוכניות שהמחלקה מפעילה:

מס'התכנית / המסגרת שהמחלקה מפעילה או שותפה בהפעלתםפירוט אודות התכנית 
1משפחתוניםפירוט להלן 
2מועדוניות פירוט להלן
3בית חם לנערות וצעירות פירוט להלן
4מרכז עוצמה פירוט להלן
5מרכז נושמים לרווחה פירוט להלן
6תכנית נתיבים להורות פירוט להלן

משפחתון : 

מסגרת שבה שוהים לא יותר מ – 5 פעוטות, המנוהלת בידי מטפלת שהוכשרה לתפקיד בהתאם לדרישות האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד התמ"ת .
פעוט : מי שטרם מלאו לו 15 חודשים ב – 1 בספטמבר של אותה שנת לימודים, הנמצא בישראל .

מועדוניות ביתית לילדים לגילאים 3-10  - הוראה 31 לפרק 8 בתע"ס

המחלקה לשירותים חברתיים מפעילה מסגרות טיפוליות לילדים בגילאי גן (3-6), 2 מועדוניות :

 1. בשכונה מזרחית
 2. בשכונה מערבית (קלעה )

ו -4  מועדוניות ביתיות לגילאי יסודי 6-10 שפרוסות בכמה שכונות בכפר.
מועדונית ביתית הינה אחת הפעילויות במסגרת סל השירותים לילדים .
המועדונית הינה מסגרת יומי , המופעלת ע"י אישה בדירתה לגילאי :

 • גילאים 3-6   (ילדי גן)
 • גילאים 10-6.

אוכלוסיית היעד :

 • ילדים בעלי חסכים ניכרים בתהליך חיברות אולם ללא בעיות התנהגות קשות.
 • ילדים הזקוקים לקשר אישי קרוב עם דמויות קבועות ודוגמא של חיי משפחה תקינים במסגרת ביתית , עם קבוצה קטנה של ילדים.
 • ילדים שהוריהם מתקשים לגדלם ולענות לצרכיהם הרגשיים, החינוכיים  והתפתחותיים הנובעים ממצבם האישי , החברתי והכלכלי.

מטרות :

 1. לשפר את תהליך החיברות עם הילדים
 2. לחזק את ביטחונם האישי
 3. לשפר את תפקודם האישי, החברתי והלימודי.
 4. לשפר את מערת היחסים בין הילדים לבין הוריהם
 5. למנוע סידור חוץ ביתי .

בית חם לנערות  וצעירות    

בית חם – מסגרת יומית המעניקה מעים: טיפוליים, חברתיים, לימודיים, ותרבותיים, המופעלת ע"י הרשות המקומית או באמצעות ארון מפעיל, שזכה במכרז של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

אוכלוסיית היעד :

נערות בגילאי 13-18  הנמצאות במצבי מצוקה וסיכון, לפי סעיף 3 להוראה 71.1 בתע"ס, המתקשות בהתמודדות בחיי היומיום ואשר זקוקות למסגרת  טיפולית , תומכת, מעצימה, ומעשירה.

מרכז עוצמה

מהות התכנית :

תכנית נועדה לשיפור יכולת ההתמודדות של אנשים החיים בעוני והדרה  חברתית עם מצבם ושילובם בקהילה. 
המענים במרכזי העוצמה בתכנית ניתנים באמצעות הגברת השתתפותם הפעילה של האנשים בכל שלבי ההתערבות בעניינם, בעשייה קהילתית, בהגברת רמת מיצוי זכויותיהם, שילוב תעסוקתי ושינויי מדיניות.

אוכלוסיית היעד

אנשים החיים בעוני ובהדרה חברתית באזור גיאוגרפי.

נושמים לרווחה :

נושמים לרווחה" תכנית ביוזמה ובהובלה של משרד הרווחה בשיתוף הג'וינט וקרן רש"י לשיקום ולהעצמת משפחות החיות בעוני ובהדרה .
מטרת התכנית לסייע לאנשים החיים בעוני ובהדרה להיחלץ מהחיים בעוני. התוכנית ממומנת על ידי המשרד בתקציב של כ-100 מיליון ₪ לשנה.".
המשפחות המשתתפות בתכנית זוכות להתערבות מערכתית ייחודית להן- 'חליפה לפי מידה', שנבנית במשותף עם עובד סוציאלי מומחה במשפחה שיכוון ויסייע למשפחה לקדם את השינוי. לאורך כל התהליך המשפחות יהיו שותפות פעילות בגיבוש התוכנית וביצירת השינוי בחייהן ובהתאם לצרכיהן ולתכנית שנבנתה, יוקצו להן המשאבים להשגת התוצאות המצופות שהציבו לעצמן..

נתיבים להורות: פרויקט במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360

נתיבים להורות - מודל טיפולי לילדים והורים 40 נפשות 

אוכלוסיית היעד:

ילדים בעלי בעיות רגשיות או התנהגותיות, הורים שאינם יכולים בשלב הזה להעניק לילדיהם תנאים סבירים להתפתחות תקינה, אך הצוות המקצועי מאמין ביכולתו לחולל שינוי בתפקוד ההורי.

גילאים :

התכנית מיועדת למשפחות העונים על הצורך שיש להן בגילאי 6-12.

מטרת התוכנית :

צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות המשפחה, שיקום היחסים בין הורים לילדים, שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד ולהתייחסות אליו, סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת ההתפתחות התקינה של הילד, סיפוק מערך חלופות להורים לטיפול ולהתייחסות לילדים, שימנע הזנחה והתעללות.

טפסים שימושיים:

במידת הצורך המחלקה קשובה לסייע במילוי טפסים אלה.

מבנה ארגוני

פירוט המבנה הארגוני בהמשך לתמונה 

פירוט המבנה הארגוני:

 • מנהל המחלקה
  • עו"ז
  • מזכירות
  • עו"ס (4 עובדים)
  • עו"ס נתיבים להורות ותכנית 360
  • מערך עוצמה נושמים לרווחה
   • מלווה (2 עובדים)
   • עו"ס מרכז עוצמה
   • עו"ס נושמים
  
  
  
  
  
סאמי חטיבמנהל0468877270544747879Saami1974@gmail.com
מורי עטוואןפקיד/ה046887721
עאמר עבד אלגניפקיד/ה046887722
שאדי דגשפקיד/ה046887724
היבא עבאספקיד/ה046887725
עיטאף אבו אלחוףפקיד/ה046887729
רווחהכללי046887720