גני ילדים

שירותים ו​מאפיינים

  • טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ע"י מתן שעות שילוב , מורות תומכות סך 36 שעות שבועיות .
  • שירות פרא רפואי – ריפוי בעיסוק 6 שעות – ריפוי בדיבור 6 שעות.
  • 8 שעות מוזיקה שבועיות לגיל הרך  . 
  • גני חובה מאוכלסים בשני מערכי בניה  ( אשכולות ) וממוקמים בשני הקצוות של הישוב וגני  טרום  חובה נבנו  בשכונות לפי הצורך הגיאוגרפי .
  • הפעלת תכנית נצנים  בכל  הגנים ביישוב .
  • כל הילדים לומדים בחינוך המוכר רשמי הפורמאלי (אין גנים פרטיים)
  • הילדים לומדים בבניינים יפים ומצוידים בצורה שוטפת.​

בדיר חנא קיימים 18 גני ילדים בפיקוח ממלכתי, להלן הרשימה:

כתובות הגנים: דייר חנא, 24973​

​שם הגן​גילאיםסמל גןשם גננת ​פיקוח
אלאזהארטרום​601385גדיר חטיבממלכתי
אלאחמרחובה​145565מליחה נסרהממלכתי
אלאידי אלנאעמהטרום​220806מרוות, עבד אלגניממלכתי
אלאספרחובה​145540אפנאן עליממלכתי
אלורודטרום​220814פאטמה עליממלכתי
אלחנאןטרום​148825סודהאנה, אבו אלחוףממלכתי
אליסמין טרום​​146100סוהאד רבאחממלכתי
אלנורחובה​601187נסרין חוראניממלכתי
אלסדקהחובה​601237נאילה סאלם ממלכתי
אלשמועחובה​601211מאי חאיקממלכתי
אלעסאפירטרום​137463מיסון חלאילהממלכתי
אלפרשאת אלסעידהטרום​224600דגש סובחיהממלכתי
גן השלוםטרום​224907סלימאן ויראממלכתי
קאוס קוזאחחובה​14557חולוד שחאדהממלכתי
אלסעאדהטרום​182477הודא חוסיןממלכתי
אלנג'וםטרום​182485מרוות חמודממלכתי
הפרפריםטרום​182469לינא עילבוניממלכתי
אלורדחובה​221938סוהא סאלםממלכתי