מועדונית השלום המשפחתית

 • סמל מוסד: 752451
 • שכונת : ג'דידה  טל' 046783470
 • מנהל: נאסר חלאילי קב"ס, 0524789740
 • מדריך : חוסיין לוטוף
 • מדריכה : עבאס סועאד 

המועדונית הינה תכנית של אגף א' לחינוך ילדים ונוער בסיכון הפועלת על רצף היום משעות סיום הלימודים ועד שעות הערב ברשויות המחוז ומהווה מעטפת מקצועית ומיטבית עבור ילדים בעלי פערים לימודיים , רגשיים, חברתיים והתנהגותיים וילדים החשופים לגורמי סיכון במטרה לקדמם למימוש עצמי ושוויון הזדמנויות.
כמרחב מכיל ומאפשר תוך שיתופי פעולה רחבים ואיגום משאבים עם בתיה"ס המזינים, הרווחה, הקהילה ושותפות עם הורים מושם דגש על מתן מענים מגוונים לחיזוק ופיתוח עוצמות הילדים ותחושת המסוגלות שלהם והעמקת החינוך הערכי
 
מתוך התפיסה כי לקיומו או להיעדרו של מבוגר מלווה בחיי הילד יש משקל רב ביכולתו להתמודד עם נסיבות חייו, צוות המועדונית משמש בעבור הילדים דמויות משמעותיות בצמיחתם האישית, הבינאישית, הלימודית והעשרת עולמם 

יצירת סביבת השייכות התומכת וההתמדה בחיפוש הדרך ללב הילדים היא בסיס העשייה החינוכית במועדונית, תוך מעטפת רחבה ומגוונת הכוללת: 

 • ארוחות חמות המתבשלות במקום
 • עבודה על משימות הבית
 • חוגי העשרה
 • פעילויות ערכיות
 • מענים רגשיים
 • ועוד...
צוותי המועדוניות, מדריכים מנוסים בעלי תעודת הוראה ואמהות הבית, עובדים בסינרגיה ורוכשים כלים מקצועיים המשמעותיים בעבודתם עם הילדים בפיתוח מקצועי בפסגות מטעם האגף. 
במועדונית עובדים מדריך ואם בית שנותנים מענה לצורכי התלמידים שנזכרו לעיל.