הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הכנת מסמך מדיניות תכנוני להרחבת השטח המיועד לפיתוח

סטאטוס: בתכנון
שנה: 2020