הנדסה

מחלקת ההנדסה כיום מורכבת ממהנדס המועצה, בנוסף ליועצים חיצוניים אד-הוק

כללי

מחלקת ההנדסה במועצה המקומית דיר חנא  הינה מובילה את הפיתוח של הישוב, והאחראית על התכנון, פיתוח ופיקוח בתחום הבנייה והתשתיות  במרחב הרשות מקומית דיר חנא. מהנדס המועצה הינו תפקיד חובה ברשות המקומית. אחריותו וסמכותו מעוגנות בחוק חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), תשנ"ב-1991.

החזון של המחלקה

פיתוח אגף הנדסה ותכנון הכולל צוות של בעלי מקצוע שיהוו משאב אנושי יזמי מוביל ברשות המקומית והנותן שירותי הנדסה ותכנון ראויים לתושבי דיר חנא, הגדלים כמותית ומתפתחים איכותית.

האתגרים

 • פיתוח מחלקה ראויה שתעמוד בצרכים וציפיות של תושבי דיר חנא.
 • גיוס בעלי מקצוע איכותיים שינהלו את הפיתוח של המרחב הציבור ביישוב דיר חנא  המתפתח לעיירה איכותית.
 • להוביל פיתוח היישוב  על כל תושביו בהתאם לתכנון מותאם וחדשני.
 • להיות מחלקה מובילה העובדת בסינרגיה עם מחלקות הרשות המקומית, נגישה לאזרח, קשובה לצרכיו ומספקת אותם בכבוד, במקצועיות,   בסבלנות ובאדיבות.

מתפקידו של המהנדס מסתכמות:

 • מהנדס המועצה המקומית הוא ראש מערך האכיפה במרחב התכנון המקומי והסמכות המקצועית בתחום התכנון הפיזי, בייעוץ לראש המועצה וביצוע מדיניותן של ראש והנהלת הרשות המקומית, הועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, בכפוף להוראות הדין הקיים.
 • לדאוג לפיתוח מואץ של היישובים, הכולל הקמת שכונות, בינוי של מוסדות חינוך וציבור (בתי ספר, גנים ומעונות יום), קידום תב"עות ותוכניות בינוי, פיתוח והקמת תשתיות רטובות ויבשות, ועוד.
 • אחריות על הפיתוח הפיסי ומתן שירות בתחום אחריותיות להנהלת  והמחלקות השונות ברשות המקומית.

משימותיו של מהנדס המועצה כוללות:

אחראי על מערך התכנון הכולל:

 • תכנון פיזי והכנת תוכניות אב, פרוגרמות ותכנית מתאר ומפורטות לפיתוח בשטחי דיר חנא.
 • קידום ויישום תוכניות מתאר, תכניות מפורטות ותוכניות מיוחדות.
 • גיבוש ופרסום הנחיות בנושא תכנון.
 • ניהול מערך בדיקת תכניות בניין עיר ומתן אישור ראשוני מבחינה תכנונית ומעקב אחרי אישורן במוסדות התכנון.
 • הגשת דו"ח בכתב לוועדה לגבי כל תכנית שהסמכות הועדה, בהתייחס לשאלות ולמענה ראוי לצרכי הציבור.
 • הצגת תוכניות בתחום התכנון והבנייה בפני מוסדות התכנון השונים.
 • הנחיה מקצועית של מתכננים חיצוניים ויזמים שונים.
 • תכנון ופיקוח על הבנייה הציבורית והתשתיות ברשות המקומית.
 • יעוץ לראש הרשות ולמועצת הרשות בנושאי הנדסה ותכנון.
 • ייצוג עמדת הרשות בפני ועדות תכנון ובנייה מחוץ לרשות בישיבות מקצועיות מול משרדי הממשלה, בתי משפט, תקשורת וגופים אחרים, בנושאים שבאחריותו.

ניהול תחום הרישוי לרבות:

 • בדיקת בקשות היתרי בניה.
 • בדיקה ואישור התאמת הבקשות להיתר, לתכניות, לתקנות, לתקנים לכל דין, והתאמת הבנייה המבוצעת בפועל.
 • בדיקת התאמת בקשה להצבת מתקני תשתית, אישור לחיבור תשתיות אנרגיה ותקשורת למבנים או ניתוקם.

ניהול אגף ההנדסה לרבות:

 • הנחיה וסיוע מקצועי ומנהלי למחלקה.
 • גיבוש מדיניות תכנונית ותוכניות רב-שנתיות ושנתיות בתחומי ההנדסה.
 • הכנת התקציב השנתי והתב"ר בתחום ההנדסה והגשתו לאישור.
 • בקרה על ההוצאה לפועל של תוכנית העבודה השנתית של המחלקה, על פי התקציב המאושר.
 • ביצוע תהליכים לבנייה, אחזקה ושיפור של התשתיות העיליות והתשתיות התת-קרקעיות (מים, ביוב וניקוז, בתיאום עם תאגיד המים והועדה המקומית וגופים ממשלתיים וציבוריים בעלי עניין).
 • מתן חוות דעת כתובה בנושאים בהם הוא נדרש על פי חוק לעשות זאת, וחוות דעת בכתב ו/או בעל פה לפני קבלת החלטה בכל עניין אחר בתחום אחריותו.
 • ייצוג העמדה המקצועית שבתחום ההנדסה בערכאות משפטיות.
 • ריכוז תהליכי הכנת מכרזים ופיקוח על תהליכי ההתקשרות עם קבלנים, במסגרת פרויקטים המיועדים לפיתוח הרשות המקומית ולתחזוקתה.
  
  
  
  
  
אומיה חלמי חוסיןמנהל1060507891102umaya_eng@deir-hanna.muni.il