טפסים

קישור לקובץ رابط للملفמסנן
  
אישור תושבعام - כללי
טופס עדכון פרטי חשבון בנקعام - כללי
טופס בקשה לקבלת מידעحرية المعلومات - חופש המידע
חוזה שכירותالرفاه الاجتماعي - שירותים חברתיים
בקשה להתאמת מקום עבודה לבעלי צרכים מיוחדיםالرفاه الاجتماعي - שירותים חברתיים
בקשה למינוי סניגור ציבוריالرفاه الاجتماعي - שירותים חברתיים
בקשה לסיוע משפטיالرفاه الاجتماعي - שירותים חברתיים
בקשה לתביעת ניידותالرفاه الاجتماعي - שירותים חברתיים
בקשה לתו חניה לנכה ופטור אגרת רישויالرفاه الاجتماعي - שירותים חברתיים
טופס ארנונה 1الجبايه والارنونا - גבייה וארנונה
استمارة 1الجبايه والارنونا - גבייה וארנונה
استماره 2الجبايه والارنونا - גבייה וארנונה
طلب تخفيض 1الجبايه والارنونا - גבייה וארנונה
طلب تخفيض2الجبايه والارنونا - גבייה וארנונה
نظام التخفيظات 1الجبايه والارنونا - גבייה וארנונה
בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידותالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
בקשה לבחינת חובותالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
בקשה ללימוד נהיגה ברכב לאבזרים מיוחדיםالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
בקשה לעדכון פרטים אישייםالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
גמלת סיעוד בכסף למי שמעסיק עובד צמודالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
הצהרה על עבודה והכנסה של נכה ובת זוגוالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לגמלת ילד נכהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לגמלת סיעודالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לדמי אבטלהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לדמי מחייה בעד יתום הזכאי לקצבת שאיריםالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לדמי קבורהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה להבטחת הכנסהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה להחמרה במצב לילד נכהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה להחמרה במצב למקבל שירותים מיוחדיםالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה להטבות על פי הסכם הניידותالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה למענק השלמה למובטל העובד בשכר נמוךالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה למענק לימודיםالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לקצבת נכות כלליתالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לקצבת שאיריםالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לקצבת שירותים מיוחדיםالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לתשלום דמי לידהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריוןالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לתשלום דמי תאונהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לתשלום מזונותالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעה לתשלום קצבת זקנה עם השלמהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעת החמרה במצב לחוק סיעודالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעת החמרה במצב למקבל קצבת נכות כלליתالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעת מענק פטירהالتأمين الوطني - ביטוח לאומי
תביעת שיקום מקצועיالتأمين الوطني - ביטוח לאומי

​​