זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד: משק המדינה