חיפוש

תוצאות חיפוש עבור​​

 

 

صفحة البيت193389دير حنا هو مجلس محلي في المنطقة الشمالية ، في وادي سخنين ، شمال الجليل السفلي ، وأعلن مجلسًا محليًا في عام 1975. ستجد على موقع المجلس معلومات وطرق الاتصال والسلوك مع المجلس26/01/2021 19:34:55لكل الأخبار والأحداث التسجيل لقائمة النشر كلمة رئيس المجلس נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2020 هذا الموقع اقيم بدعم مالي من قبل وزاره المساواه htmlTrueaspx
السياحة والترفيه193507תיירות ופנאי20/02/2020 13:26:59كلمة رئيس المجلس نبذة تاريخية اعضاء المجلس المركز الجماهيري المكتبه العامه المشاريع المستقبليه اخبار واحداث مكتب رئيس المجلس مكتب المدير العام نواب رئيس المجلس لجان المجلس https://www.deir-hanna.muni.ilhtmlTrueaspx
כללי19350819/02/2020 10:46:20נבנה ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2020 هذا الموقع اقيم بدعم مالي من قبل وزاره المساواه الاجتماعيه https://www.deir-hanna.muni.ilhtmlTrueaspx
עברית193510דֵיר חַנָּא היא מועצה מקומית במחוז הצפון, בבקעת סכנין, בצפון הגליל התחתון המרכזי, והיא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1975. באתר המועצה תוכלו למצוא מידע, דרכי התקשרות והתנהלות מול המועצה01/04/2020 13:48:18דבר ראש המועצה סקירה הסטורית מליאת המועצה מרכז קהילתי ספרייה ציבורית פרויקטים עתידיים חדשות ואירועים לשכת ראש המועצה לשכת מנכ"ל המועצה סגני ראש המועצה ועדות המועצה מבקרת https://www.deir-hanna.muni.ilhtmlTrueaspx
אודות19411410/09/2019 08:30:10דבר ראש המועצה סקירה הסטורית מליאת המועצה מרכז קהילתי ספרייה ציבורית פרויקטים עתידיים חדשות ואירועים לשכת ראש המועצה לשכת מנכ"ל המועצה סגני ראש המועצה ועדות המועצה מבקרת https://www.deir-hanna.muni.il/HebrewhtmlTrueaspx
המועצה19411526/01/2021 19:47:55דבר ראש המועצה סקירה הסטורית מליאת המועצה מרכז קהילתי ספרייה ציבורית פרויקטים עתידיים חדשות ואירועים לשכת ראש המועצה לשכת מנכ"ל המועצה סגני ראש המועצה ועדות המועצה מבקרת https://www.deir-hanna.muni.il/HebrewhtmlTrueaspx
חופש המידע19411703/06/2020 09:17:23דבר ראש המועצה סקירה הסטורית מליאת המועצה מרכז קהילתי ספרייה ציבורית פרויקטים עתידיים חדשות ואירועים לשכת ראש המועצה לשכת מנכ"ל המועצה סגני ראש המועצה ועדות המועצה מבקרת https://www.deir-hanna.muni.il/HebrewhtmlTrueaspx
תיירות ופנאי19411820/02/2020 13:30:24דבר ראש המועצה סקירה הסטורית מליאת המועצה מרכז קהילתי ספרייה ציבורית פרויקטים עתידיים חדשות ואירועים לשכת ראש המועצה לשכת מנכ"ל המועצה סגני ראש המועצה ועדות המועצה מבקרת https://www.deir-hanna.muni.il/HebrewhtmlTrueaspx
הנדסה19585320/02/2020 13:55:16דבר ראש המועצה סקירה הסטורית מליאת המועצה מרכז קהילתי ספרייה ציבורית פרויקטים עתידיים חדשות ואירועים לשכת ראש המועצה לשכת מנכ"ל המועצה סגני ראש המועצה ועדות המועצה מבקרת https://www.deir-hanna.muni.il/Hebrew/munihtmlTrueaspx
חינוך19587020/02/2020 13:53:14דבר ראש המועצה סקירה הסטורית מליאת המועצה מרכז קהילתי ספרייה ציבורית פרויקטים עתידיים חדשות ואירועים לשכת ראש המועצה לשכת מנכ"ל המועצה סגני ראש המועצה ועדות המועצה מבקרת https://www.deir-hanna.muni.il/Hebrew/munihtmlTrueaspx
خدمة المواطن193509שירות לתושב05/12/2019 11:10:51كلمة رئيس المجلس نبذة تاريخية اعضاء المجلس المركز الجماهيري المكتبه العامه المشاريع المستقبليه اخبار واحداث مكتب رئيس المجلس مكتب المدير العام نواب رئيس المجلس لجان المجلس https://www.deir-hanna.muni.ilhtmlTrueaspx
المجلس193511המועצה23/02/2020 14:26:53هاتف المجلس: ​046782039, 046969100 العنوان: ת.ד. 18224, מיקוד 2497300 رقم الفاكس​: 046782013 ايام استقبال الجمهور الاثنين, الاربعاء, والسبت  - من الساعه 800 حتى 1400 ايام https://www.deir-hanna.muni.ilhtmlTrueaspx
حول البلده193512אודות05/12/2019 11:09:34كلمة رئيس المجلس نبذة تاريخية اعضاء المجلس المركز الجماهيري المكتبه العامه المشاريع المستقبليه اخبار واحداث مكتب رئيس المجلس مكتب المدير العام نواب رئيس المجلس لجان المجلس https://www.deir-hanna.muni.ilhtmlTrueaspx
حرية المعلومات193514חופש המידע03/06/2020 09:18:54كلمة رئيس المجلس نبذة تاريخية اعضاء المجلس المركز الجماهيري المكتبه العامه المشاريع المستقبليه اخبار واحداث مكتب رئيس المجلس مكتب المدير العام نواب رئيس المجلس لجان المجلس https://www.deir-hanna.muni.ilhtmlTrueaspx
הסכם שכירות בלתי מוגנת סטנדרטי20502424/12/2019 06:49:00והואיל  ובדירה לא מחזיק כל דייר הרשאי להחזיק בה כדייר מוגן והואיל והשוכר מודה כי המשכיר אינו מתגורר בדירה, אך ידוע לו כי המשכיר אמנם מתכוון לחזור ולהשתמש בדירה https://www.deir-hanna.muni.il/service/Documents/טפסים/רווחהdocFalsedoc
תקנה 4(א) בקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות20502524/12/2019 06:49:00בהתאם לתקנה 4 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ה – 2005 (להלן – התקנות), אני מגיש/ה בזה בקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם https://www.deir-hanna.muni.il/service/Documents/טפסים/רווחהdocxFalsedocx
جلسة 16 حزيران 202026691424/06/2020 06:06:00المنعقدة بتاريخ 16.6.2020 - قاعة الجلسات بالمجلس المحلي المحامي اسد اشقر: المستشار القضائي للمجلس المحلي حتلنة اسماء ممثلي الجمهور في لجنة قبول الموظفين بموجب تعليمات وزارة لداخلية https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/פרוטוקולים/2020docxFalsedocx
محضر جلسة مجلس غير عاديه26693326/08/2020 06:56:00المحامي اياد خلايله – مدير عام المجلس المحلي المحامي اسد اشقر : المستشار القضائي للمجلس المحلي דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 ראש המועצה הציג את הנוכחים במליאת המועצה ציין https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/פרוטוקולים/2020docxFalsedocx
מועצה מקומית דייר - חנא מכרז מס' 2020/ 3633711317/11/2020 12:21:00עבודות השלמת בניית מסגד אלרחמאן בדיר חנא המועצה המקומית דייר חנא מכריזה בזה על רצונה לקבלת הצעות מקבלנים רשומים בענף הבניה (סימול 100 סיווג כספי ג-1 לפחות) בשיטת המעטפה הסגורה https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/דרושים ומכרזיםdocFalsedoc
מועצה מקומית דיר חנא מכרז מס' 35/2020 הכנת תכנית מפורטת על כל נספחיה33711417/11/2020 06:45:00לדרך 805 בקטע המסומן והצמוד דופן לציר הדרך תכנון דרך שירות צמודה לדרך 805 , שינוי תקנון, ביטול גשרים, וביטול שטח ירוק, בכדי לאפשר נגישות לחלקות צמודות דופן לדרך- כ-230 דונם https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/דרושים ומכרזיםdocxFalsedocx
מכרז פנימי/פומבי מס' 2016/2020 מועצה מקומית דיר חנא36253822/12/2020 13:27:00בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) תשל"ז- 1976 מכריזה בזה המועצה המקומית דיר חנא על משרה פנויה כלהלן *בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/דרושים ומכרזיםdocFalsedoc
מכרז מס' 2020/ 3736253914/12/2020 07:06:00עבודות שיפוץ כבישים פנימיים במסגרת תקציב משרד הפנים המועצה המקומית דייר חנא מכריזה בזה על רצונה לקבלת הצעות מקבלנים רשומים בענף הבניה (סימול 200 סיווג כספי ג-1 לפחות) בשיטת https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/דרושים ומכרזיםdocFalsedoc
מכרז פנימי/פומבי מס' 2020/ 2015 מועצה מקומית דיר חנא36255022/12/2020 13:21:00בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) תשל"ז- 1976 מכריזה בזה המועצה המקומית דיר חנא על משרה פנויה כלהלן *בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/דרושים ומכרזיםdocFalsedoc
מכרז פנימי/פומבי מס' 2017/2020 מועצה מקומית דיר חנא36255124/12/2020 12:30:00בהתאם לסעיף 10 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) תשל"ז- 1976 מכריזה בזה המועצה המקומית דיר חנא על משרה פנויה כלהלן *בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון https://www.deir-hanna.muni.il/FreedomOfInformation/Documents/דרושים ומכרזיםdocFalsedoc
טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון39703618/01/2021 14:36:00טופס – בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד: משק המדינה המצב האישי: רווק גרוש נשוי אלמן https://www.deir-hanna.muni.il/service/Documents/טפסיםdocxFalsedocx